اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

عضویت در انجمن

عضویت در انجمن مدیریت اجرایی ایران  

مزایای عضویت حقیقی در انجمن مدیریت اجرایی ایرانمزایای عضویت حقوقی در انجمن مدیریت اجرایی ایران
دریافت الکترونیکی گواهی عضویت در انجمن.دریافت الکترونیکی گواهی عضویت در انجمن
دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن به صورت رایگان. درج نام و نشان تجاری اعضای حقوقی انجمن در خبرنامه انجمن (از زمان عضویت و در كلیه شماره‌های خبرنامه به صورت طبقه‌بندی شده بر حسب موضوع فعالیت اعضای حقوقی)
دریافت اطلاعیه گردهمایی علمی انجمن از طریق خبرنامه الکترونیکی انجمن و شبکه های اجتماعی.درج نام،پیوند وبگاه و نشان تجاری اعضای حقوقی انجمن در وبگاه انجمن
شرکت در گردهمائی‌های علمی انجمن به صورت رایگان. عضویت حقیقی 3 نفر از اعضای شرکت در انجمن
شرکت در گردهمائی‌های گروه‌های تخصصی انجمن به صورت رایگانعضویت حقیقی سایر اعضای شرکت در انجمن با 50% تخفیف
برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء در سمینارها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی انجمن امكان استفاده از نشان عضو حقوقی انجمن در سربرگ و كارت ویزیت
برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء جهت خرید کتاب‌ها و سایر انتشارات انجمندریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن به صورت رایگان
امکان جستجو و دسترسی به مقالات کنفرانس‌ها ، همایش‌ها و سایر مواردی که در وبگاه انجمن ارائه می‌گردددریافت اطلاعیه گردهمایی علمی انجمن از طریق خبرنامه الکترونیکی انجمن و شبکه های اجتماعی
فراهم آوردن ارتباط منسجم بین فارغ‌التحصیلان هر دوره و متخصصین گرایش‌های مختلف EMBA از طریق شبکه‌های اجتماعیشركت در گردهمایی‌های علمی انجمن به صورت رایگان (اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند 5 نفر از همكاران خود را برای حضور رایگان در هر یك از اینگونه سمینارها و گردهمایی‌های علمی معرفی نمایند.)
شرکت در میزگردهای انجمن برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء در همایش‌ها، كنفرانس‌ها و كارگاه‌های آموزشی انجمن ( انجمن هر ساله علاوه بر برگزاری سمینارها و كارگاه‌های علمی، بر حسب مورد اقدام به برگزاری انواع همایش‌ها، كنفرانس‌ها و كارگاه‌های آموزشی می‌نماید. در اینگونه موارد نیز كلیه همكاران اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند به طور معمول از تخفیف‌های قابل پیش‌بینی به هنگام ثبت‌نام بهره‌مند شوند علاوه بر آن اعضای حقوقی از اولویت بیشتری در امر تبلیفات و واگذاری غرقه برخوردار خواهند بود.)
شرکت در گردهمایی‌های سایر انجمن‌های علمی که با انجمن تفاهم‌نامه همکاری دارند به صورت رایگان امكان شركت در بازدید‌های علمی و تخصصی كه بر حسب مورد توسط انجمن برگزار می‌گردد. در اینگونه بازدیدهای علمی و تخصصی، نمایندگان اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند با هماهنگی قبلی به صورت رایگان حضور یابند
برخورداری از تخفیف ویژه اعضا جهت ثبت‌نام در کلیه همایش‌ها و کنفرانس‌های که انجمن حامی معنوی آن خواهد شد بهره‌گیری از بستر تعامل علمی ایجاد شده بین اعضاء محترم انجمن و انواع گروه‌های تخصصی
علاوه بر سمینارها و گردهمایی‌های تخصصی، اعضاء حقیقی و حقوقی می‌توانند در میزگردهای تخصصی قابل‌ پیش‌بینی شركت نمایند
عضویت و مشارکت علمی در کمیته‌های تخصصی انجمن (درصورت دریافت پیشنهاد، ایجاد کمیته تخصصی جدید)برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء جهت خرید كتاب‌ها و سایر انتشارات انجمن
امکان مشارکت و همکاری‌های علمی و صنفی با کلیه نهادهای ذی‌ربط در کشور از طریق کمیته‌های تخصصی انجمنامكان چاپ مقالات و ترجمه‌های معتبر شما در خبرنامه و به زودی در نشریه علمی انجمن (پس از تأیید هیأت تحریریه)
برخورداری از حمایت انجمن برای انجام انواع کارهای پژوهشی و انتشاراتیانعکاس فعالیت‌های پژوهشی، دستاوردهای فنی، اخبار محصولات و خدمات جدید شما در خبرنامه (پس از تأیید هیأت تحریریه)
و از همه مهم‌تر مشارکت در بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین تشکل مدیران اجرایی کشور بهره‌برداری از اعتبار عضویت در یکی از معتبرترین انجمن های علمی تخصصی کشور
بهره‌مندی از تخفیف ویژه، در صورت تمایل به تبلیغ در سخنرانی‌ها، كارگاه‌های آموزشی، سمینارها و كنفرانس‌های انجمن (در چارچوب استانداردهای قابل پیش‌بینی)
بهره‌مندی از تخفیف ویژه جهت شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی که انجمن از آن‌ها حمایت علمی و معنوی می‌نماید
امکان جستجو و دسترسی به مقالات کنفرانس ها ، همایشها و سایر مواردی که در وبگاه انجمن ارائه می گردد
فراهم آوردن ارتباط منسجم بین فارغ التحصیلان هر دوره و متخصصین گرایش های مختلف EMBA از طریق شبکه های اجتماعی
و از همه مهمتر حمایت از یكی از معتبرترین انجمن‌های علمی كشور