تماس با ما

دفتر مرکزی انجمن مدیریت اجرایی ایران

ایمیل:  modirejraee@gmail.com – info@iema.ir

شماره تماس: 09028010251 و 02188624095

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 17:00

آدرس پستی: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- بعد از خیابان 49- پلاک 451- ساختمان پزشکان 501- طبقه 3- واحد 8

برگزاری دوره های آموزشی
انتشار خبرنامه تخصصی
‌برگزاری سمینارها و همایش‌ها
تشکیل گروه‌های مشاوره