انجمن مدیریت کسب و کار ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

حامیان برتر

انجمن مدیریت کسب و کار ایران

در این مطلب به معرفی هفت نظریه‌ی فیزیکی می‌پردازیم …

 در سال 2010، موسسه مک‌کنزی پژوهشی را در زمینه نوآوری و تجاری‌سازی با حضور 2240 شرکت‌کننده انجام داد …

برای دستیابی به مزایا انواع عضویت در انجمن مدیریت اجرایی ایران و دریافت فرم بر روی دکمه عضویت کلیک کنید.

برگزاری دوره های آموزشی
انتشار خبرنامه تخصصی
‌برگزاری سمینارها و همایش‌ها
تشکیل گروه‌های مشاوره